علی مرتضاییيك خط سواد

صد قلم بشكست تا يك خط سواد آموختيم

همت ايثار كردن از مداد آموختيم

غبغب قاضی هوای رأی عقل شرك داشت

از كتاب دل قضاوت را به داد آموختيم

رشته ی تحصيل دنيا درس آرامش نداد

يك شبه از مكتب عشق اجتهاد آموختيم

خشكسالی افتخار آسمان آبی است

باغبانی از مرام ابر و باد آموختيم

آيه ی عدل از عمل شأن ولايت می شود

كاروان سالاری از دفع فساد آموختيم

فرصت سيری ندارد از دريدن حرص گرگ

در كلاس مهر از سگ اعتماد آموختيم

معرفت آموز”راهی” پيچ و تاب جاده است

از كلاس فصل ها درس معاد آموختيم

استاد علی مرتضایی(علیپور دریکوند)

اشتراک این خبر در :