امیرزاکرم جودکیگر اهل مسافرت و تفریح هستید، اگر میل به گردشگری دارید، اگر تاکنون به مسافرت خارج کشور رفته اید یا حداقل از شهرهای کشور دیدن فرمودهاید، حتما اسم هرشهری را نزد شما یاد کنند منظره های زیبا، جاهای دیدنی، نقاط جالب توجه و ‌اخلاق مداری یا مهمان نوازی مردم آن شهر در ذهن شما تجسم می شود.دو نکته ذهن حقیر را به عنوان یک شهروند به خود مشغول کرده، نکته اول  این است که اکثرا جاهای دیدنی و پرآوازه شهرهای دیگر حتی خارج کشور مصنوعی و ساخته دست انسان است و این ما انسان ها هستیم که این اماکن را در ذهن ها زیبا، دیدنی و مشهور کرده ایم. نکته دوم این است که لرستان مهد تمدن و انواع زیادی از آثارهای باستانی و مملو از بکرترین مکان های تفریحی طبیعی است که شهرستان پلدختر از این مهم بی نصیب نبوده و نیست. ولی متاسفانه در راستای توسعه و سروسامان دادن به آن هاکمترین تلاش را انجام داده ایم؟ تاسف بارترین موضوع که اصل کلام اینجانب است، نمای ورودی شهرستان پلدختر از سمت جنوب است. ورودی شهر از سمت جنوب مملو از ده ها واحد ماشین شویی غیرمجاز است که هم نمای ورودی شهر را بسیار زشت نموده و هم خسارت بسیاری به خود جاده آسفالته بین المللی و حاشیه آن وارد کرده است و یک دغدغه کلی برای عموم کسانی که برای شهرمحل اقامت خود اهمیت قا‌ئل هستند محسوب می شود. از طرفی بیکاری در این منطقه بیداد می کند و هیچ کس تاکید می شود هیچ کس راضی به جمع آوری این واحدها و ایجاد مشکل در نان آوری خانواده های این عزیزان که اکثرشان جوان و بعضا تحصیلکرده می باشند نیست. اما انتظار می رود مسئولین ذیربط همچون فرمانداری و شهرداری محترم با ایجاد فضای اختصاصی و سامان دهی این واحدها، هم در نمای ورودی شهر و هم در ایجاد اشتغال برای عزیزان متصدی این واحدها و دیگران گام مثبتی بردارد، از طرفی می تواند منبع درآمدی برای شهرداری باشد.

print

اشتراک این خبر در :