ایرانی(به بهانه ي معرفي دكترعلي خاكي صديق بعنوان وزير علوم)

در ادوار مختلف ودر سيرورت تاريخ تحول وتطول بشريت ،علم ودانش وتوليد انديشه بيشترين نقش اساسي وزيربنائي را دارد

تاكيد بزرگان وآموزه هاي ديني همواره بر مقام علم وعالم و عدم انسدادباب علمي بوده و بيشتر از پيش بدين موضوع اشاره مي كند

امروزه بابالا رفتن سرعت توسعه علوم وسيطره ي آن بر حوزه هايي ازقبيل؛سياست،اقتصاد،بهداشت،فرهنگ،جامعه و…توجه بسياري از حاكمين و دولتمردان رابخودجلب نموده است.مهمتر ازهمه آنكه بسياري از تحولات اجتماعي وجهش هاي سياسي از درون وكالبدحياتبخش دانشگاهها، درسده ي اخيرنضج گرفته است

انقلاب اسلامي مردم ايران وبسياري از جنبشهاي اجتماعي وسياسي منطقه ودنيا باموتور محركه ي قدرتمند دانشگاهها ومراكز علمي نقش بالنده وفزاينده ايي را إيفا نمودند

آنچه امروز براي ايران اسلامي خصوصاً پس از موفقيتهاي متعدد درسياست خارجي و دستاوردهاي علمي وارتقا جايگاه علمي ايران درجهان وبومي سازي برخي علوم ومهارتهاي دور از دسترس موردتوجه وعنايت است سكانداري روند روبه رشد علم وعلوم وحفظ حرمت مقام عالم وساحت دانشگاه است

نگارنده به عنوان عضوكوچكي از جامعه دانشگاهي وجنبش اصيل دانشجوئي گذشته كشوربااين مقدمه پيشنهاد دكتر علي خاكي صديق را مدبرانه وهوشمندانه دانسته چراكه ايشان باتكيه بر سابقه واصالت خانوادگي چندده ساله و وابستگي نَسَبي به خاندان مرجع بزرگ مرحوم آيت الله روح الله كمالوند ورسيدن به مدارج عاليه ي علمي ودانشگاهي مهمترين خصائص ومنحصربفردترين شخصيت را براي خدمتگزاري مهياساخته است

تكيه برسنت

خاستگاه تربيتي وخميرمايه ي ايشان برمي گردد به بزرگ مردي كه در قبل و أوائل شروع نهضت خميني كبير ره ازجايگاه فقاهت وتقواي منحصربفردي برخورداربود.چنانكه درآنزمان دو روح الله درقم شهره عام بودنديكي امام راحل حضرت آيت الله روح الله خميني وديگري جدبزرگوار دكترخاكي صديق مرحوم آيت الله روح كمالوندبودند

ورابطي أمين وصديق براي ابلاغ پيام حوزه به درباروشاه بودند خصوصاً زمانيكه به نمایندگی از طرف روحانیون قم، پیام مخالفت روحانیت با طرح انقلاب سفید را به محمدرضا شاه رساندند

نگاه به مدرنيته

صبغه ي سنتي وخانوادگي اين روحاني زاده ي روشنفكر مانعي براي تعالي وتوسعه وي نشد تاجائيكه تحصيلات خود را دريكي از بهترين دانشگاههاي دنيابه إتمام رسانده وبلادرنگ همچون جد مجتهدش كه حوزه رابقصدخدمت عالمانه به مردم ديارش ترك نمود ومقيم خرم آباد گرديد تاپايه گذار دهها طرح عام المنفع گردد،اروپا را باموقعيت هايي مناسب رها وراهي موطن خويش ميشود

ثمر اين هجرت دهها اثرعلمي و پرورش هزاران دانشجوي خلاق وجوياي علم ميشود

تسامح وتساهل دربرخورد با حوادث حاشيه ايي محيط بردانشگاه ونگاه جامع به مقوله ي رشد علمي وحمايت از آزاديهاي مشروع تشكلهاي دانشگاهي وبرگزاري آزادنه ي نشستهاي محرك علمي،سياسي،انتخاباتي و…بهترين شاهدمثال ميباشد

رجاواثق دارم جامعه ي دانشگاهي با راي اعتماد مجلس به ايشان طعم شيرين عدالت وتوسعه را باكمترين حاشيه سازي خواهندچشيد

* مدرس حقوق دانشگاه و عضو اسبق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران (دفترتحكيم وحدت)

اشتراک این خبر در :