خدانظر+دریکوندیبه گزارش خبرنگار نشریه گفتار ما، خدانظر دریکوند در این نسشت که در سالن گروه های آموزشی اداره کل برگزارشد؛ افزود: سرمایه اجتماعی شاخص اصلی توسعه است و هیچ جامعه ای بدون سرمایه اجتماعی به توسعه نخواهید رسید.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان شاخص اصلی سرمایه اجتماعی را اعتماد اجتماعی برشمرد و افزود: تا زمانی که اعتماد اجتماعی ایجاد نشود؛ سرمایه اجتماعی شکل نمی گیرد و تا زمانی که سرمایه اجتماعی همه جانبه شکل نگیرد توسعه تحقق نخواهد یافت.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم این پلکان را به درستی پیش ببریم باید از پله اول شروع کنیم و اولین پله هم اعتماد اجتماعی است

دریکوند یکی از اتفاقات خوب در آموزش و پرورش را دخالت دادن و مشارکت خانواده ها و مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها عنوان کرد و ادامه داد: آموزش و پرورش بدون مشارکت اولیاء توفیق چندانی حاصل نخواهد کرد.

وی بر این نکته تاکید کرد که  تعلیم و تربیت در مدارس بدون همکاری، مشارکت و پذیرش خانواده ها محقق نخواهد شد و اضافه کرد: تا زمانی که برنامه های آموزش و پرورش را خانواده ها نشناسند، نپذیرند و همراهی نکنند، موفقیت حاصل نخواهد شد.

دریکوند در ادامه تصریح کرد: موفقیت زمانی حاصل شده که ما اثر و نتیجه کارهای فرهنگی را در عملکرد و رفتار مردم در جامعه مشاهده کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان سهم دستگاههای فرهنگی و آموزشی را در تربیت اجتماعی مهم برشمرد و افزود: شاید بتوان کارهای زیادی را با زور وتهدید انجام داد؛ ولی باید یقین داشت که تعلیم و تربیت  با زور و ارعاب انجام شدنی نیست و باید با پذیرش متقابل به این کار مبادرت کرد.

دریکوند به نقش نهادهای مردم نهاد در پیشبرد اهداف مدارس تاکید کردو افزود: خانواده ها باید به مدارس اعتماد کنند و با مشورت و همراهی انجمن اولیا و مربیان در این مسیر با معلمان و مدیران همکاری و همراهی کنند.

وی آسیب های عمده انجمن های اولیا و مربیان و شوراهای دانش آموزی را متوقف شدن در مراحل بالاتر ذکر کرد و گفت: این انتخابات با شور و حرارت آغاز می شود ولی در مراحل بالاتر متوقف شده و ارتباط خود را با مدارس و دانش آموزان به یکباره قطع می کند و بازخورد تصمیمات به دل مدارس رسوخ نمی کند.

دریکوند در ادامه  سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که یکی از اهداف تعلیم و تربیت این است که دانش آموزانی تربیت کنیم که هم در جنبه فردی، هم اجتماعی و هم ملی شخصیت های خود واقع بین باشند و از خود بزرگ بینی یا خود کم بینی اجتناب کنند. وی ادامه داد: ما باید با اشراف به نقاط قوت و ضعف خود تلاش کنیم تا ضمن رفع کاستی ها و نواقص از نقاط قوت دیگران برای پیشبرد بهتر امور استفاده کنیم.

print

اشتراک این خبر در :